DO 300 ZŁ ZNIŻKI NA WYBRANE OBRAZY!

Wyszukaj OBRAZY

Formularz zwrotu

ADRES WYSYŁKI:

LEH Galeria Obrazów

Lehmann Rafał

ul. Raciborska 54B/11B

44-200 Rybnik

PROSZĘ WYPEŁNIĆ POLA

Imię i nazwisko:                                                                          
Adres zamieszkania:
Adres e-mail
Numer telefonu:

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(należy wypełnić i odesłać Sprzedawcy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym, jako konsument, odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy (towarów):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Numer zamówienia: .............................................................................

Data odbioru rzeczy (doręczenia przesyłki): ......................................................................

Numer dowodu zakupu (paragonu albo faktury): ...............................................................

Dokonane przeze mnie płatności podlegające zwrotowi w związku z odstąpieniem od umowy proszę zwrócić przelewem na rachunek bankowy: 

imię i nazwisko posiadacza rachunku: .......................................................................

o numerze: ...........................................................................................................


................................................
data i podpis konsumenta


Wypełniony formularz wraz z kopią dowodu zakupu prosimy dołączyć do odsyłanego towaru.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów